กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 20 – 22 มกราคม 2560