กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

กำหนดการ
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปี  พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6 วัน 12 รอบ)
ระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม พ.ศ. 2560

–  ดาวน์โหลด