กำหนดการเรียกเเถวบัณฑิต

เมื่อถึงวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตไปตั้งแถว ณ จุดรวมบัณฑิต หอประชุมจามจุรี 1,2

รอบ ดำเนินการ เวลา
รอบแรก ตั้งแถว 13.30 น.
รอบแรก เดินแถว 14.30 น.
รอบสอง ตั้งแถว 16.30 น.
รอบสอง เดินแถว 17.30 น.