ขอเเสดงความยินดี

วันที่ 6

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

ถ่ายทอดสด

ข่าวเเละประกาศ

รับปริญญา

เปิดระบบให้บัณฑิตลงทะเบียนยืนยันการเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

อ่านต่อ“เปิดระบบให้บัณฑิตลงทะเบียนยืนยันการเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558”

cg-2558-date-2

เอกสารกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปี ๒๕๕๘

อ่านต่อ“เอกสารกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปี ๒๕๕๘”

cg-2558-date-2

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปี 2558

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ อ่านต่อ“กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปี 2558”

อ่านเพิ่มเติม