ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

เครดิตภาพ: งานประชาสัมพันธ์