ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันซ้อมใหญ่

เครดิตภาพ: กองพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์