การแต่งกายของบัณฑิตชาย

     
การแต่งกายของบัณฑิตชาย
     การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
              – เสื้อ สวมเครื่องแบบราชประแตนสีขาวติดกระดุมทำด้วยโลหะสีเงิน มีขนาดความกว้างประมาณ 2.5 ซม. ดุนนูนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย คอเสื้อทั้งสองข้างติดเข็มตรามหาวิทยาลัย ทำด้วยโลหะสีเงิน ขนาดประมาณ 2.5 ซม.
              – กางเกง กางเกงขายาวสีขาว
              – ถุงเท้า ถุงเท้าสั้น สีดำ ไม่มีลวดลาย
              – รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย
              – ทรงผม สั้นสุภาพ เรียบร้อย ไม่ทำสีผม หรือเปลี่ยนสีผม (ไฮไลท์สีผม) ที่มีสีแตกต่างจากสีผมธรรมชาติ ไม่ไว้หนวดเครา
              – สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
              – ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)

      การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ชาย
             – สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือสวมชุดขอเฝ้าหรือชุดสูทสีกรมท่าหรือชุดสูทสีสุภาพ
             – สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
             – ไม่นำกระเป๋าเข้าหอประชุม
             – ปิดโทรศัพท์มือถือ
             – ติดบัตรอนุญาต

      การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการพลเรือน
             – สวมเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก
             – สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา

              ข้าราชการ ตำรวจ ชั้นสัญญาบัติ
             – สวมชุดปกติขาว
             – คาดกระบี่และสายโยง
             – นำถุงมือสีขาวไปด้วย
             – สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
             – เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)
             – ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)

              ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ชั้นประทวน แยกตามเหล่าทัพ ดังต่อไปนี้
            กองทัพบก ยศ จ่าสิบตรีขึ้นไป
            กองทัพเรือ ยศ พันจ่าตรีขึ้นไป
            กองทัพอากาศ ยศ พันจ่าอากาศตรีขึ้นไป
            ตำรวจ ยศ จ่าสิบตำรวจขึ้นไป
            – สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
            – คาดกระบี่และสายโยง
            – นำถุงมือสีขาวไปด้วย
            – สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
            ยศ ว่าทีร้อยตรี
            – สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
            – คาดกระบี่และสายโยง
            – นำถุงมือสีขาวไปด้วย
            – สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ

     * บัณฑิตที่ต้องการแต่งกายตามเพศสภาพที่ผิดไปจากเพศกำเนิด ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. ทำหนังสือขออนุญาตไปยังสำนักพระราชวัง โดยผ่านประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ว่าเป็นโรคสลับเพศ และใบรับรองแพทย์ว่าแปลงเพศแล้ว
  2. การขานนาม ให้ขานนามตามคำนำหน้านามที่ปรากฎในปริญญาบัตร