การแต่งกายของบัณฑิตหญิง


การแต่งกายของบัณฑิตหญิง
การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
         – เสื้อ ทำด้วยผ้าสีขาวเนื้อเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม ติดกระดุมทำด้วยโลหะดุนนูนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย หน้าอกด้านซ้ายติดเข็มทำด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย
         – กระโปรง ทำด้วยผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย เนื้อเกลี้ยง ความยาวคลุมเข่าประมาณ 20 ซม. หรือเหนือหัวเข่าประมาณ 5 ซม. (ห้ามใส่กระโปรงทรงสั้น)
         – เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีตรามหาวิทยลัยอยู่ตรงกลาง
         – ถุงน่อง สวมถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัว ไม่มีลวดลาย
         – รองเท้า สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย และไม่เปิดหัว (ควรเป็นรองเท้าที่มีส้นสูงไม่เกิน 3 นิ้ว) ห้ามสวมรองเท้าส้นตึก รองเท้าส้นแหลมหรือส้นเตารีด
         – ทรงผม สุภาพ เรียบร้อย ไม่ทำสีผม หรือเปลี่ยนสีผม (ไฮไลท์สีผม) ที่มีสีแตกต่างจากสีผมธรรมชาติ
         – กรณีบัณฑิตที่มีครรภ์และไม่สามารถใส่ชุดตามปกติได้ ให้ใช้เสื้อคอเชิ๊ตสีขาวต่อกับกระโปรงสีกรมท่ายาวคลุมเข่า
         – สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
         – ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)

การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์
         – สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือสวมชุดขอเฝ้าหรือชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน (ควรเป็นชุดกระโปรงคลุมเข่า ไม่สั้นหรือยาวเกินไป)
         – สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
         – ไม่นำกระเป๋าเข้าหอประชุม
         – ปิดโทรศัพท์มือถือ
         – ติดบัตรอนุญาต

การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการพลเรือน
         – สวมเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก
         – สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา

ข้าราชการ ตำรวจ ชั้นสัญญาบัติ
         – สวมชุดปกติขาว
         – คาดกระบี่และสายโยง
         – นำถุงมือสีขาวไปด้วย
         – สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
         – เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)
         – ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)

ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ชั้นประทวน แยกตามเหล่าทัพ ดังต่อไปนี้
       กองทัพบก ยศ จ่าสิบตรีขึ้นไป
       กองทัพเรือ ยศ พันจ่าตรีขึ้นไป
       กองทัพอากาศ ยศ พันจ่าอากาศตรีขึ้นไป
       ตำรวจ ยศ จ่าสิบตำรวจขึ้นไป
         – สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
         – คาดกระบี่และสายโยง
         – นำถุงมือสีขาวไปด้วย
         – สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
      ยศ ว่าทีร้อยตรี
         – สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
         – คาดกระบี่และสายโยง
         – นำถุงมือสีขาวไปด้วย
         – สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ
       * บัณฑิตมุสลิม หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนาสามารถกระทำได้โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา (ใช้ผ้าคลุมผมสีดำ)