บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ