บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓