บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓