หัวข้อข่าว

บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยกาฬสินธฺุ์

บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงความยินดีกับบัณฑิต

บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การแต่งกายของบัณฑิตหญิง

การแต่งกายของบัณฑิตชาย

ขั้นตอนการจองแผ่นดีวีดี