หัวข้อข่าว

ขั้นตอนการจองภาพถ่ายบัณฑิตแบบที่ 2

ขั้นตอนการจองภาพถ่ายบัณฑิตแบบที่ 1

ระเบียบการแต่งกาย

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันซ้อมใหญ่

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ตัวอย่างข้อความป้ายภายนอก

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขั้นตอนการดูข้อมูลที่พักสำหรับบัณฑิต-ญาติบัณฑิต

ขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลสำหรับผู้บริการที่พัก

ระบบบันทึกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต