หัวข้อข่าว

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 20 – 22 มกราคม 2560

การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเเละกำหนดการเช่าชุดครุยประจำปี 2559

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเลื่อนพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและเลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเเละกำหนดการเช่าชุดครุย ปริญญาบัตร ปี 2559

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

กำหนดการฝึกซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558