หน้าหลัก

Slider

พระโอวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒


ข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข้อมูลก่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


วารสารหนองหารหลวงฉบับพิเศษ

ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2565

ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2565

ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2565

ฉบับวันที่ 20 กันยายน 2565

ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2565

ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2565

ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2565

ฉบับวันที่ 24 กันยายน 2565

ฉบับวันที่ 25 กันยายน 2565

ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2565

ภาพวิดิโอ(ย้อนหลัง) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 17 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 18 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 19 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 20 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 21 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 22 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 23 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 24 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 25 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 26 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สื่อประชาสัมพันธ์

พกบัตรประชาชน
บัณฑิต…อย่าลืม นะ
การนัดหมายบัณฑิต
การตรวจ ATK สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
จุดบริการอาหารและเครื่องดื่มพระราชทาน
แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จุดจอดรถยนต์เพิ่มเติม

บรรยากาศภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

บรรยากาศวันที่ 17 กันยายน 2565

บรรยากาศวันที่ 18 กันยายน 2565

บรรยากาศวันที่ 19 กันยายน 2565

บรรยากาศวันที่ 20 กันยายน 2565

บรรยากาศวันที่ 21 กันยายน 2565

บรรยากาศวันที่ 22 กันยายน 2565

บรรยากาศวันที่ 23 กันยายน 2565

บรรยากาศวันที่ 24 กันยายน 2565

บรรยากาศวันที่ 25 กันยายน 2565

บรรยากาศวันที่ 26 กันยายน 2565

รายงานผลการประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

วิดีโอฝึกซ้อมบัณฑิตรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำ