กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

::คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด::

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
แสดงสำเนาเอกสารจำนวน ๘ หน้า

[pdf_viewer pdfurl=”https://congratulations.snru.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหม่.pdf” pdfheight=”750px”] [/pdf_viewer]