กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๑๕ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลิงค์ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร


แสดงสำเนาเอกสารจำนวน ๑ หน้า