แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


1.แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


2.แผนที่แสดงเส้นทางเดินรถและที่จอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


3.แผนที่แสดงพื้นที่และจุดสำคัญสำหรับบัณฑิต

อัพเดทล่าสุด วันที่ 19 กันยายน 2565


4.แผนที่แสดงจุดบริการอาหารพระราชทาน และซุ้มถ่ายภาพ

อัพเดทล่าสุด วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.50 น.


5.จุดจอดรถเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร