เส้นทางแนะนำการเดินทาง

วันที่ 14 กันยายน 2566 เส้นทางจากจังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 12 กันยายน 2566 เส้นทางจากจังหวัด นครราชสีมา

เส้นทางแนะนำ นครราชสีมา – มรภ.สกลนคร

วันที่ 11 กันยายน 2566 เส้นทางจากจังหวัด อุดรธานี

เส้นทางแนะนำ อุดรธานี – มรภ.สกลนคร

วันที่ 10 กันยายน 2566 เส้นทางจากจังหวัด บุรีรัมย์

เส้นทางแนะนำ บุรีรัมย์ – มรภ.สกลนคร

วันที่ 9 กันยายน 2566 เส้นทางจากจังหวัด เลย และ ร้อยเอ็ด

เส้นทางแนะนำ เลย – มรภ.สกลนคร

เส้นทางแนะนำ ร้อยเอ็ด – มรภ.สกลนคร

วันที่ 8 กันยายน 2566 เส้นทางจากจังหวัด อุบลราชธานี

เส้นทางแนะนำ อุบลราชธานี – มรภ.สกลนคร

วันที่ 7 กันยายน 2566 เส้นทางจาก จังหวัด ศรีสะเกษ และ สุรินทร์

เส้นแนะนำ ศรีสะเกษ – มรภ.สกลนคร
เข้าประตู 2 และประตู 4

เส้นทางแนะนำ ศรีสะเกษ-มรภ.สกลนคร (ทางลัด) เข้าประตู 5, ประตู 6

เส้นแนะนำ สุรินทร์- มรภ.สกลนคร
เข้าประตู 2 และประตู 4

เส้นแนะนำ สุรินทร์- มรภ.สกลนคร
(ทางลัด) เข้าประตู 5 และประตู 6