กำหนดการ


เเนะนำ


ขั้นตอนการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ลงทะเบียน http://reg.snru.ac.th

ติดต่อ


ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร , โทรศัพท์ 0 4297 0022, 0 4297 0094 โทรสาร 0 4297 0022