แผนผังภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ครุยวิทยฐานะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขั้นตอนการเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร มรภ.สกลนคร

วันแห่งความยินดี 16 มีนาคม 2561

วันแห่งความยินดี 17 มีนาคม 2561

วันแห่งความยินดี 18 มีนาคม 2561

วันแห่งความยินดี วันที่ 19 มีนาคม 2561

วันแห่งความยินดี วันที่ 21 มีนาคม 2561

วันแห่งความยินดี วันที่ 22 มีนาคม 2561

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม