ครุยวิทยฐานะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร มรภ.สกกลนคร