กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

ครุยวิทยฐานะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขั้นตอนการเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร มรภ.สกลนคร