แผนผังภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ครุยวิทยฐานะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขั้นตอนการเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร มรภ.สกลนคร

วันแห่งความยินดี 16 มีนาคม 2561

วันแห่งความยินดี 17 มีนาคม 2561

วันแห่งความยินดี 18 มีนาคม 2561

วันแห่งความยินดี วันที่ 19 มีนาคม 2561

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม