หน้าหลัก

บรรยากาศการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เพิ่มเติม

บรรยากาศการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เพิ่มเติม

บรรยากาศการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เพิ่มเติม

บรรยากาศการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เพิ่มเติม

บรรยากาศการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เพิ่มเติม

บรรยากาศการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เพิ่มเติม

บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เพิ่มเติม

บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เพิ่มเติม