ขอเเสดงความยินดี

ขอเเสดงความยินดี

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและร่วมเป็นเกียรติในพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

เรียน  ผู้บริหารและคณาจารย์ ทุกท่านด้วยมหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด้วยมหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ อ่านเพิ่มเติม “ขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและร่วมเป็นเกียรติในพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558”

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

บรรยากาศ

ขั้นตอนการเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร มรภ.สกกลนคร