หน้าหลัก


ข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ตารางกำหนดการ

รูปภาพตารางกำหนดการ

ข้อมูลก่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ลิงก์กำหนดการ
ลิงก์หน้าการแต่งกาย
ลิงค์ขั้นตอนการจองภาพถ่าย
ลิงก์ที่พัก
ลิงก์แผนที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัย

วารสารหนองหารหลวงฉบับพิเศษ

ฉบับวันที่ 6 กันยายน 2566

ฉบับวันที่ 7 กันยายน 2566

ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2566

ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2566

ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2566

ฉบับวันที่ 12 กันยายน 2566

ฉบับวันที่ 13 กันยายน 2566

ฉบับวันที่ 14 กันยายน 2566

ภาพวิดิโอ(ย้อนหลัง) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 14 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 13 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 12 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 11 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 10 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 9 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 9 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 8 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 7 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 7 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 6 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


บรรยากาศภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

บรรยากาศวันที่ 14 กันยายน 2566

บรรยากาศวันที่ 13 กันยายน 2566

บรรยากาศวันที่ 12 กันยายน 2566

บรรยากาศวันที่ 11 กันยายน 2566

บรรยากาศวันที่ 10 กันยายน 2566

บรรยากาศวันที่ 9 กันยายน 2566

บรรยากาศวันที่ 8 กันยายน 2566

บรรยากาศวันที่ 7 กันยายน 2566

บรรยากาศวันที่ 6 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลดสื่อการฝึกซ้อมบัณฑิตรับปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2566)