หน้าหลัก

ข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อมูลก่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วิดีโอฝึกซ้อมบัณฑิตรับปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร